Mediciner på g: Chelating Polymers

Jag har den senaste tiden noterat stabil p-järn nivå samtidigt som ferritinet inte stuckit iväg alls lika snabbt som innan. Samtliga övriga blodvärden förbättras också (om än långsammare). Varför? Genom att applicera...

Läs mer

Alfa Liponsyra, jo man tackar!

Antioxidanten Alpha Lipoic Acid (ALA) som den heter på engelska ska vi kika lite närmare på idag. Också i det här fallet ligger mina tankar kring ALAs eventuella positiva egenskaper helt klart åt det mer hypotetiska...

Läs mer

Det fantastiska E-vitaminet

På senare år har vi sett löpsedel efter löpsedel skrika ut hur farligt E-vitamin kan vara. Vad detta bottnar i är bedrövligt dålig s.k. forskning där antingen en mycket fattig förståelse för molekylärbiologi/biokemi...

Läs mer

Konsten att blockera järn

Järnet i vår kost delas upp i hem- och icke-hemjärn (porfyrinbundet respektive avjoniserat järn). Det är allmänt accepterat att hemjärnet är det som besitter högst s.k. biotillgänglighet och alltså den form av järn vi...

Läs mer

Diabetesrisk?

Som genetiskt utvald järnhamstrare ligger vi rejält i farozonen för att folksjukdomen med stort d, Diabetes typ-2. 30-60% av oss drabbas. Wa wa wee wa, för att citera Borat. Därför är det extra viktigt för oss att hålla...

Läs mer

Kan vi få ut järn genom svetten?

Tänk så praktiskt det vore om den dagliga träningen inte bara förbränner fett, bygger muskler och verkar hormonellt fördelaktigt utan också kan hjälpa till att reducera järnet hos oss järngödda! Men kan det verkligen...

Läs mer