D-vitamin: Hälsofrämjande men..

Få har nog missat D-vitaminets (D3 om man skall vara exakt) inträde på hälsoarenan. Denna “steroid” har mer hälsobringande effekter än de flesta kosttillskott som existerar till dags dato. Anti-cancerogent, bra för humöret, verkar stärkande på immunförsvaret, hormonreglerande m.fl.

Gammal forskning antyder att just hemokromatos-patienter överlag ligger för lågt när det gäller serumkoncentrationerna av D3-vitamin..så då är det bara att börja äta kosttillskott med D3-vitamin? Nja..

Några frågetecken har höjts kring ev. långtidseffekter av att knapra D3 där det mest konkreta är tänkbart ökad risk för njursten. Vidare bör poängteras att “intag” av D3 bäst görs genom förnuftig solexponering UTAN att direkt efter duscha/bada – det motverkar nämligen startskedet av processen som sker i huden när den exponeras för solljuset. Solarium var något jag fullständigt sågade, ända fram tills dess att jag insåg att långvarig brist på d3 vitamin troligtvis gör mer skada hos de allra flesta än vad en välplanerad och försiktig exponering av UVA-UVB ljus i ett solarium gör, men återigen, the real deal (solen) är solklart det bästa alternativet 😉

Hur som haver, vad jag snubblat över i min jakt på hemo-kunskap är att D3-vitaminet VERKAR hämma det för oss järnstinna så viktiga hepcidin-molekylen (central aktör beträffande kroppens inlagring av järn ur födan) och om det är något vi verkligen vill göra så är det att stimulera leverns produktion av hepcidin och inte motsatsen. Hur pass omfattande denna inhibering är bör fortfarande betraktas som oklart, men jag vill ändå passa på att nämna kopplingen mellan D3-vitamin och hepcidin.

Personligen så skall jag nu återuppta mitt intag av oralt D3 vitamin trots riskerna att hepcidinet sjunker. Mitt ferritin har nämligen reducerats så pass mycket genom åderlåtning att jag därigenom finner utrymme att experimentera lite. Varför? Jo jag är nämligen starkt positiv till de hälsobringande effekter D-vitamin har på kroppen, exempelvis har jag inte haft en sjukdag historiskt sett sedan jag påbörjade mitt intag av D3 för några år sedan. Visserligen kan man då spekulera i att flera års intag av detta vitamin kanske har orsakat min hemokromatos..men då jag är HFE-gens homozygot (C282Y) och låg så pass högt i mitt ferritin innan min åderlåtning så känns det inte sannolikt att vitamin D3 har orsakat eller signifikant förvärrat situationen gällande hepcidin..men jag kan givetvis inte veta till 100% och självklart gillar jag inte tanken på att d-vitaminet kan öka upptaget av järn.

Mer studieläsning: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119757

Noteras bör att någon extra grupp med hemokromatos har inte ingått i den forskning som utförts gällande D3 vitamin och hepcidin. Detta är viktigt att poängtera då kroppens komplexitet försvårar konkluderande slutsatser mellan olika grupper, te.x. personer med hemokromatos och personer utan, om inte båda grupperna testats på samma sätt, i samma studie.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *