Ordlista för nybörjare

Snart lägger jag in korta förklaringar. Det är viktigt att man som nybörjare snabbt lär sig de vanligaste orden, både svenska och engelska då det sistnämnda språket erbjuder mycket mer data om hemokromatos än vårt modersmål gör.

Ord
Förklaring
Engelska

Hem-järn
Oftast järn med animaliskt ursprung
Heme-iron
C282Y
Specifikt genfel hos HFE-genen
C282Y
H63D
Specifikt genfel hos HFE-genen
H63D
S65C
Specifikt genfel hos HFE-genen
S65C
Recessivt anlag
Anlaget härstammar från båda föräldrarna
recessive gene
Järnöverskott
Diagnoser där för mycket järn lagras i kroppen
Iron Overload
Hemokromatos
Genetisk sjukdom som orsakar 2-4 gånger högre järnupptag
Haemochromatosis
Ferritin
Intracellulärt protein som lagrar och avger järn
Ferritin
Hemoglobin (Hb)
Syrgastransporterande protein i de röda blodkropparna
haemoglobin
S-Fe
Blodmarkör som visar hur mycket järn som är bundet till cirkulerande transferrin
S-Fe
Hepcidin
Protein från levern som reglerar upptaget av järn
Hepcidin
Järnbindande kapacitet
Mätvärde som visar hur väl transferrin järnberikar blodet
TIBC