Symtom-barometern

screen-barometer
Tanken med denna del av hemsidan är att skriftligen dokumentera de symptom jag är drabbad av, oavsett om de härstammar från år av järnöverskott eller grundar sig i andra obalanser och kontinuerligt följa upp hur de beter sig i takt med att mitt ferritin reduceras.

Mitt övergripande mål är alltså inte enbart att få hemokromatosen under kontroll utan att också sträva efter så god hälsa som möjligt – på alla plan.