SYMTOM PER 2016-04


S-Järn: 13 µmol/L (9-34)
S-Ferritin: Ca 190 µg/L (30-400)
Järn-mättnad: N/A (0,15-0,60)

Symtom och tecken efter ca 3 månaders tappande:
Vi ser en ordentlig reduktion av S-Ferritin från det att jag började tappa blod. Ur detta perspektivet fungerar behandlingen och jag kan inte bärga mig när jag ligger under 50, men det är en bit dit och jag tar inte ut något i förskott.

De bieffekter jag rapporterade om i februari är i princip på samma nivå. Undantag är hjärtat som börjat slå lite oregelbundet utöver den redan beskrivna anspänningen i dess muskulatur.

Upplever fortfarande att min hjärna är fast i ett vakuum. Eller om det är sirap. Kan inte riktigt bestämma mig 🙂
Har börjat röra på mig mer nu, i takt med att sommaren tågar in. Kommer också att börja muskelträna regelbundet under några veckor för att se hur min kropp och mitt psyke reagerar.

Ork, pigghet och initiativförmåga: 40%
Motståndskraft mot järn-inducerad diabetes: 50%
Sömnkvalité: 60%
Restless Legs Syndrome: 10%
Sexlust: 70%
Preliminärt skick på lever enl. blodprov: 95%
Smärta i leder: 20%

Den s.k. candidan (om det nu är candida, inte säker) kvarstår, lik väl merparten av övriga symtom redovisade…i synnerhet börjar jag tröttna på att min mage dagligen blir så uppblåst (eller egentligen är det ju tjocktarmen vi pratar om). Därtill är gasutvecklingen stundtals värdig notering i typ Guinness Rekordbok..så något är dysfunktionellt. En teori är SIBO, en annan IBS eller kolit…men en sak i taget.

Jag börjar känna av en viss ökad ledsmärta, framförallt är det ena knät som stundtals inte tål att stödjas på utan att det kännbart smärtar uppstår.

Trots att den viktiga blodmarkören S-Ferritin reducerats kraftigt och snabbt misstänker jag att min kropp behöver komma ner betydligt mycket lägre för att få chans att återhämta och regenerera, vilket i sin tur kräver tid och tålamod..och underhållsåderlåtningar.